Postrehy autorov Projektového dňa 2014

Publikácia Postrehy autorov, vznikla súhrnom spätných väzieb ôsmakov zo školského roka 2013/2014, v ktorých zhrnuli svoju skúsenosť z vypracovania celoročného projektu pre budúcich autorov /toho času siedmakov/.  Jednotlivé postrehy sú bez jazykovej úpravy v originálnom znení svojich autorov. Pre lepšiu čitateľnosť publikácie opätovne kliknite na "otvorené stránky", čím sa zobrazovanie priblíži.