Zadanie úlohy - Plán projektu /produktu/

V tejto úlohe - "Plán projektu" - vypracuješ myšlienkovú mapu a spracuješ si harmonogram práce na svojom projekte - produkte. Plán spracovávaš predovšetkým pre seba, aby si mal prehľad, nie pre pani učiteľku alebo preto "aby si to nejako odovzdal"! Touto úlohou sa učíš plánovať si svoju činnosť. Túto zručnosť budeš potrebovať aj vo svojom reálnom živote, aby si ušetril kopu času, ktorú by si stratil robením zbytočností, ako aj  kopu peňazí, ktoré by si utratil za veci, ktoré nepotrebuješ alebo o nich zistíš, že nesedia, majú zlý rozmer, farbu, materiál a pod.

Čo je myšlienková mapa a ako ju máš spracovať? Aké hlavné vetvy myšlienkovej mapy máš použiť pri premýšľaní nad tvojím projektom a jeho plánovaním?

 1. TÉMA - V tejto časti sa predbežne zamysli nad teoretickou časťou svojej práce - svojho produktu. Aké oblasti, rozpracuješ, aby si svoj produkt čo najviac priblížil? Aké ďalšie podrobnosti, súvislosti je potrebné v tvojej teoretickej časti uviesť? Čo alebo kto ťa inšpiruje? Čo všetko by si mal zistiť, aby bol tvoj produkt naozaj použiteľný a mal svoj zmysel? Pamätaj, že po prečítaní teoretickej práce by si každý mal vedieť predstaviť tvoj produkt a rozumieť, prečo si sa pre spracovanie takého produktu rozhodol.
 2. CIEĽ - Čo je tvojím cieľom urobiť? Čo chceš dosiahnuť? Koho chceš osloviť? Prečo to pokladáš za dôležité?
 3. PRODUKT - Čo bude tvoj produkt? Na čo sa bude používať? Akú bude mať formu - aký bude mať tvar? Čo budeš pre vytvorenie produktu potrebovať, aký materiál? Čo je na produkte iné a nové v porovnaní s tým čo poznáš?
 4. ZDROJE - Aké typy zdrojov budeš potrebovať? Texty? Obrázky? Filmy? Zvuky? Pozorovanie? Kde ich budeš čerpať? Ako ich budeš čerpať? Oslovíš aj nejakých odborníkov – ľudské zdroje? Ako? Ako ich budeš archivovať - ako si ich budeš odkladať, aby si sa k nim vedel vrátiť a nestratil si ich? Ako budeš zdroje triediť?
 5. SPRACOVANIE - Čo sa budeš musieť naučiť, aby si svoj produkt vedel vyrobiť? Na koho sa obrátiš o pomoc? Ako budeš svoj produkt prezentovať? Čo k tomu budeš potrebovať? Budeš si musieť zaznamenávať aj priebeh svojej činnosti - fotkami, filmom? Ako to urobíš?

V ďalšej časti vypracuješ s pomocou svojho konzultanta harmonogram konkrétnych krokov - úloh, ktoré budeš postupne plniť na to, aby si sa dopracoval ku konkrétnemu produktu. Nezabudni uviesť i začiatok a koniec práce na tvojom projekte - produkte.

Vypracovaný plán projektu - produktu odovzdáš na kontrolu svojej pani učiteľke predmetu PJT /Mgr. Mária Oršulová, Mgr. Katarína Čapeková/. Plán môžeš odovzdať priebežne, aby ti ho pani učieľka ohodnotila a vrátila ti ho pre tvoju ďalšiu prácu. Mysli na to, že tento plán by si mal naplniť v priebehu vianočných prázdnin, aby si sa po prázdninách mohol sústrediť už len na teoretickú časť, v ktorej budeš opisovať, ako si produkt vyrábal, prečo si ho vyrábal, čo si k nemu potreboval, čo si o produkte zistil, čím si sa dal inšpirovať a pod.

Kritéria hodnotenia "Myšlienkovej mapy a charakteristiky projektu":

 • vyplnenie základných údajov /meno, názov/
 • spracovanie myšlienkovej mapy /farebnosť, podrobnosť - centrálny obrázok - budúci produkt + vetvy - téma, cieľ, produkt, zdroje, spracovanie, minimálne spracovanie v dvoch úrovniach/
 • zaradenie k typu projektu a zdôvodnenie zaradenia
 • sformulovanie zámeru-cieľa projektu
 • uvedenie zdrojových informácií pre projekt /min. 5 zdrojov/
 • stručný opis predbežného produktu /min. 3 vlastnosti budúceho produktu, napr. torta - ovocná, v tvare školského loga, vo veľkosti 50x50 cm.../

 

Kritéria hodnotenia "Plánu práce":

 • vyplnenie mena konzultanta
 • znenie konkrétnych úloh harmonogramu a určenie termínov naplnenia
 • vyznačenie dátumu začatia práce na projekte a jeho ukončenia
 • dodržanie termínu odovzdania - kontroly spracovania plánu projektu