Myšlienková mapa

Myšlienková mapa ti pomôže vidieť celkový obraz. Dáva všetko do súvislostí a umožňuje ti zvládnuť projekt. Vďaka myšlienkovej mape bude tvoj projekt kreatívnejší, lepšie organizovaný, bude sa ľahšie riadiť a ušetrí ti veľa času. Ako vytvoriť myšlienkovú mapu?

Vytváranie myšlienkovej mapy je ľahké. Pamätaj si týchto päť jednoduchých krokov:

  1. Použi čistý list nelinajkového papiera a farebné ceruzky. Papier umiestni naležato.
  2. Do stredu stránky nakresli centrálny obrázok, ktorý predstavuje tvoj produkt. Používaj farby, inšpiruješ tým svoj mozog. Čím väčšiu pozornosť venuješ obrázku, tým viac sa budeš sústrediť, koncentrovať a tvoj mozog sa "rozbehne".
  3. Nakresli niekoľko čiar - vetiev vychádzajúcich z tohto stredového obrázku, vždy jednu pre každú hlavnú tému. Čiary zakresli zakrivené – nenuď svoj mozog rovnými čiarami, pôsobia stroho a  neprívetivo. Pozdĺž čiar – vetiev napíš názvy tém /vytvoríš tak prvú úroveň myšlienkovej mapy/ - názov témy sa snaž sformulovať do jedného kľúčového slova alebo slovného spojenia. Dlhý text nad vetvami pôsobí neprehľadne a brzdí myslenie. Píš vždy iba pozdĺž vetiev. 
  4. Namiesto písania poznámok na konci vetiev vytvor obrázky sumarizujúce myšlienku, alebo jednoducho nakresli len obrázok, ktorý ťa napadá, aby si udržal svoj mozog v sústredení a v tvorivej nálade. Pri kreslení ilustračných obrázkov ťa určite napadnú ďalšie a ďalšie dôležité veci pre tvoj projekt a produkt. Obrázky by mali byť čo najvtipnejšie a najfarebnejšie - využiješ tak obe strany mozgu. Ako hovorí staré čínske príslovie, jeden obrázok vydá za tisíc slov.
  5. Od každej z týchto hlavných myšlienok môžeš nakresliť ďalšie čiary, ktoré sa rozvetvujú ako vetvy stromu. Doplň svoje myšlienky aj ku každému podriadenému pojmu. Tieto vetvy druhej úrovne budú predstavovať detaily. Ak je potrebné, vytvor si ďalšie a ďalšie úrovne.
Pamätaj, že nejde o umelecké stvárnenie. Nerob si starosti, že nevieš kresliť. Na myšlienkovej mape je najdôležitejší moment nápadov a asociácií - súvislostí. Nechaj svoj mozog pracovať tvorivo a slobodne.