Prezentačný plagát

Prezentačný plagát bude vytvorený v grafickom online priestore www.canva.com, ktorý umožňuje vytvárať a exportovať plagáty a iné šablóny. Stručné zásady dizajnu sa žiaci môžu naučiť aj cez online školu dizajnu. Hotové plagáty postupne zverejníme na webovej stránke Projektového dňa a budeme o nich informovať aj cez oficiálne stránky školy www.zshajik.sk .

Plagát má tvoriť isté zhrnutie výsledkov projektu a zároveň je jeho cieľom zaujať budúcich poslucháčov pre svoju tému. Originálnosť spracovania je na každom tvorcovi. Plágat má byť spracovaný predovšetkým vizuálne, nie je potrebné ho zahlcovať množstvom textu.

Stručné zásady pre dobrý plagát:

  1. Snaž sa o čo najväčšie vizuálne zaujatie tvojich adresátov /"pozerateľov" tvojho plagátu/.
  2. Nevkladaj na plagát také prvky, ktoré spolu nesúvisia.
  3. Snaž sa zachovať čistú a logickú štruktúru - mriežku /všetko zarovnávaj/.
  4. Nepodceňuj pozíciu ani veľkosť dôležitých častí - prvkov plagátu.
  5. Neznič svoj plagát príliš veľkým množstvom textu.
  6. Vyhýbaj sa nevhodnému kombinovaniu farieb, využi vo svoj prospech kontrast.
  7. Nepodceňuj kvalitu obrázkov na svojom plagáte /aby neboli rozmazané a pod./.
  8. Nesnaž sa kombinovať rôzne štýly /prvkov, písma, rámčekov/ do jedného nesúrodého.
  9. Snaž sa, aby plagát reprezentoval tvoj projekt a nie aby sa na niečo len bezducho podobal.
  10. Ver si! Dokážeš to!