Prezentácia projektu

 

Prezentácia projektu bude uskutočnená hovoreným slovom, podporená PowerPointom alebo iným prezentačným toolom a ukážkou prípadného výsledku projektu - model, film...

  • Dĺžka prezentácie minimálne 7 minút /najviac 10 minút/. Žiak má povolené pri prezentácií používať kartičky na lepšiu orientáciu vo svojom prejave.

  • Spracovanie a rozsah PowerPointu závisí od individuálnych potrieb a stupňa tvorivosti prezentácie každého žiaka. V prípade, že si žiak chce opraviť známku z formy teoretickej práce /teda známku z INF/ - spracovanie v PowerPointe je povinné. Hotové šablóny možno čerpať na slidescarnival.com

Triedne kolá začínajú posledný aprílový týždeň 2019. Triedne kolo bude prebiehať v multimediálnej učebni pred celou triedou. Finále Projektového dňa sa bude konať v júni 2019 na školskom pódiu pred vybranými žiakmi školy, ako aj hosťami a súpermi zo ZŠ Turie.

Prezentáciu projektu žiaci pripravujú pre potreby triednych kôl tak, aby dopĺňala ich súvislý prejav. Prezentáciu je potrebné mať pripravenú od 6. mája 2019 - od tohto dátumu budú žiaci náhodne losovaní na hodinách PJT ako aj INF, aby mohli svoju prácu odprezentovať pred spolužiakmi.

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť videozáznamy finalistov z ostatných ročníkov Projektového dňa.

Prezentácia bude hodnotená na základe nasledovných kritérií:

  • očný kontakt
  • sila hlasu
  • plynulosť
  • vizuálne prostriedky
  • usporiadanie
  • formát
  • vlastný pohľad
  • rétorika